Przeciwwskazania wykluczające z zabiegu terapii tlenowej 1,3 ATA:

1. Odma płucna

2. Choroby płuc z retencją dwutlenku węgla (rozedma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)

3. Rozrusznik serca (starej generacji)

4. Ciąża

5. Stosowanie leków – cytostatyków: Doksorubicyna, Bleomycyna, Cisplatinum oraz leku Mafenide Acetate

6. Zapalenie nerwu
wzrokowego

7. Infekcje wirusowe górnego odcinka układu
oddechowego

8. Stany gorączkowe

9. Ostre schorzenia uszu

10. Ataki padaczkowe

11. Sferocytoza wrodzona (anemia hemolityczna)

Naszą Misją Jest Poprawa Zdrowia Naszych Klientów

ul. Komuny Paryskiej 83b

50-452 Wrocław

kontakt@tlenoterapiawroclaw.pl

+ 48 459 322 807

Czynne: Pon-Pt 9:00-20:00

Sobota 10:00-14:00